DSC05940-854x1280-c5e2e23d

De Ongehoorden / The Unheard

Actions

Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt.
Na maanden lockdown is er geen houden meer aan.
Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna.
Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren?
Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen?

Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai.
Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor.
Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stemvan het midden, overstemd door de taal van de extremen.

CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem.
Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”, die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid.

  • Bruxelles