Kaart met wandelroutes

Performative walk – Katya Ev

Actions
— Nederlands —
In de huidige context van ongekende beperkingen op het publieke leven en repressieve politiek om de huidige gezondheidscrisis in te tomen, besloten kunstenaar Katya Ev en kunstencentrum Netwerk Aalst een performatieve wandeling te organiseren. Drie performers zullen in stilte en afzonderlijk vertrekken vanuit verschillende delen van de stad Aalst met blauwe zwaailichten in de hand, hierbij volgen ze alle huidige maatregelen.
De wandeling relateert aan Augenmusik (Paris, 2016), een werk van Katya Ev dat gepresenteerd wordt op de tentoonstelling New Songs for Old Cities in Netwerk Aalst. Vierentwintig performers vertrokken tegelijkertijd vanuit elk van de vierentwintig ‘toegangen’ tot Parijs. Met blauwe zwaailichten voor zich, liepen de deelnemers van de Parijse ring naar het centrum van de stad. De voorstelling lokte een sterke reactie uit die het gevoel van paniek in de samenleving onthulde.
De drie verschillende trajecten staan aangegeven op de kaart van Aalst, elk met een symbolisch gekozen punt van vertrek. De lichtdragers wijzen de weg en vertegenwoordigen zo een perspectief op de medische sector, discriminatie, gender, politiegeweld, inkomensongelijkheid en het publieke leven. Volg ze live online of kom ze tegen in de straten van Aalst.
De huidige covid-maatregelen worden genomen vanuit een logica van crisis en noodzaak, maar zorgen voor alarmerende situaties op tal van andere domeinen. De autoriteiten lijken al langer een ‘uitzonderingstoestand’ te hebben omarmd. De wandeling, die door de kunstenaar is geconcipieerd om niet in te gaan tegen enige geldende wet, maakt zichtbaar in hoeverre de autoriteiten zich zelf op de grens begeven.
Je kan alles live volgen via de Facebookpagina van Netwerk Aalst.
Deze wandeling maakt deel uit van de tentoonstelling New Songs for Old Cities die het begin markeert van een structurele samenwerking tussen Netwerk Aalst, HISK en Stad Aalst.
 
— English —
In the present context of unprecedented restrictions of public life and repressive politics to control the current health crisis, artist Katya Ev together with Netwerk Aalst decided to organize a performative walk. Three performers will silently and separately depart from different parts of the city of Aalst holding blue flashing lights, hereby following all current regulations.
This walk relates to the Augenmusik (Paris, 2016), a work by Katya Ev presented at the exhibition New Songs for Old Cities at Netwerk Aalst where twenty-four performers departed simultaneously from each of the twenty-four “entrances” to Paris. Holding blue flashing lights in front of them, the participants walked from the Parisian ring towards the city center. The performance triggered a strong reaction that revealed the sense of panic embedded in society.
Indicated on the map of Aalst are the different trajectories of the three participants with their symbolically selected starting points. The light-bearers who lead the way represent a perspective on the medical sector, discrimination, gender, police violence, wealth inequalities and public life. You can follow them live online or encounter them in the streets of Aalst.
The current covid-related measures are taken through a logic of emergency, crisis and necessity, but cause alarming situations in numerous other domains. Already for a longer time, authorities have embraced a ‘state of exception’. Conceived by the artist to not go against any applicable law, the walk makes visible to what extent the authorities themselves walk on the border of legislation.
You can follow everything live on the Facebook page of Netwerk Aalst.
This walk is part of New Songs for Old Cities, an exhibition that marks the beginning of a structural collaboration between Netwerk Aalst, HISK and Stad Aalst.
  • Aalst