We willen een eerlijker evenwicht, niet zomaar versoepelingen

Komende zaterdag is het een jaar geleden dat over België de uitzonderingstoestand afgeroepen werd. Sindsdien zijn het sociale leven, de sport, het onderwijs, de cultuur, het verenigingsleven… steeds weer onder een stolp gezet. Still Standing roept op tot creatieve acties om op deze verjaardag het publieke debat aan te zwengelen over de aanpak van deze crisis. De tijd is rijp om de schuifregelaars tussen alle sectoren meer solidair op elkaar af te stemmen.

Op vrijdag 13 maart 2020 om middernacht sloten cultuurplekken, cafés en restaurants voor het eerst collectief hun deuren: het begin van een lange reeks gerichte sluitingen.

Een jaar later is het patroon nog steeds hetzelfde: sommige sectoren moeten toe om andere zogenaamd ‘essentiële’ sectoren op volle capaciteit te kunnen laten draaien. Op basis van dit ‘Belgische model’ – een combinatie van werk, school, winkels en avondklok – heeft de regering nagelaten de ziekenhuizen te herfinancieren, maar wel gekozen om grondrechten op te schorten, sectoren tegen elkaar op te zetten en tal van verbindende activiteiten af te knijpen, met de bekende gevolgen voor onze mentale gezondheid.

Een jaar is wel erg lang voor een tijdelijke “nood”-aanpak die hele sectoren stillegt zonder enig perspectief of overeenkomstige steun voor de geleden schade. Terwijl experts al in maart 2020 aankondigden dat deze crisis wellicht twee jaar zou duren, is het beleid steeds blijven vasthouden aan kortstondige maatregelen. Nu die wetenschappelijke prognose goed op weg is om uit te komen, is het hoog tijd om de korte- en langetermijngevolgen in de politieke weegschaal te leggen. Hoezo, cultuur en sociale verbindingen zijn in volle pandemie ‘niet essentieel’? Hoezo, alles hangt gewoon af van meer zon en nieuwe ‘versoepelingen’, zoals onze regering koppig volhoudt?

Op zaterdag 13 maart ‘viert’ Still Standing één jaar lockdown met creatieve acties

Omdat de jongste regeringsbesluiten geen mentaliteitsverandering laten zien, roept Still Standing op om zaterdag 13 maart opnieuw te laten horen dat dit “samenlevingsmodel” dat sinds een jaar in zwang is, allesbehalve de enige rationele optie is, of dwingend om gezondheidsredenen. Het gaat hier om ideologische keuzes die dringend rechtgezet moeten worden. We willen een eerlijker evenwicht, niet zomaar versoepelingen. Alle delen van de samenleving verdienen in deze aanslepende crisis een volwaardige plek.

Zaterdag zullen er op veel plekken in het land opnieuw acties plaatsvinden, in de grijze zones en tussen de lijnen van de huidige regels. Acties die artistiek in dialoog gaan met plekken en situaties die symbool staan voor de crisis. Acties die solidariteit beogen met die bevolkingsgroepen die door de politiek ‘vergeten’ zijn.

➔ In de loop van de week zullen die acties aangroeien op de site www.stillstandingforculture.be.